وبلاگ روستای قشلاق

بروجرد
وبلاگ روستای قشلاق

وبلاگ روستای قشلاق خوش آمدید


  • وبلاگ روستای قشلاق


  • وبلاگ روستای قشلاق


  • وبلاگ روستای قشلاق

  • وبلاگ روستای قشلاق


  • وبلاگ روستای قشلاق

با پیگیری های انجام شده توسط شورای اسلامی ودهیاری روستا خیابان شهیدغلامحسین کاوسی (درب حسینیه حضرت ولیعصر(عج)) برای دیوارچینی انجام شد.

  • وبلاگ روستای قشلاق

به پایان رسیدن عملیات دیوار چینی کوچه شهید ابراهیم پیریایی و جدول گذاری کوچه گلزار1 وگلزار6


  • وبلاگ روستای قشلاق


  • وبلاگ روستای قشلاق


  • وبلاگ روستای قشلاق

  • وبلاگ روستای قشلاق