وبلاگ روستای قشلاق

بروجرد
وبلاگ روستای قشلاق


  • وبلاگ روستای قشلاق


  • وبلاگ روستای قشلاق

  • وبلاگ روستای قشلاق
  • وبلاگ روستای قشلاق


  • وبلاگ روستای قشلاق


  • وبلاگ روستای قشلاق


  • وبلاگ روستای قشلاق

بازسازی وتعمیر وسایل بازی بچه های روستا تاب و الاکلنگ که خراب شده بودند با همکاری بسیج سازندگی پایگاه مقاومت شهید نواب صفوی وشورای اسلامی روستا و دهیاری روستا انجام گرفت .

  • وبلاگ روستای قشلاق

  • وبلاگ روستای قشلاق

تصویر جشن تکلیف دختران روستا در حسینه روستا


حضور بخشدار محترم بخش مرکزی شهرستان بروجرد خانم گودرزی وخانم پیریایی فرمانده حوزه خواهران درجشن تکلیف دختران روستای قشلاق

  • وبلاگ روستای قشلاق